Zavedenia Drink and Drive Ви благодари

Zavedenia Drink and Drive благодари на всички свои клиенти и партньори за съвместната работа. Дори при силно емоционални или екстремни условия човек трябва да е сериозен към живота и жовота на хората около себе си. Затова сме ние от Drink and Drive.

Благодарим за гласуваното доверие и постоянството. Благодарим Ви за трезвата мисъл и проявената сериозност към човешкия живот.

This entry was posted in Blog, drink and drive. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>