От Drink and Drive Ви благодарим

0 Comments

Drink and Drive Ви благодарим от сърце и душа

Компанията Drink and Drive благодари на всички свои клиенти и партньори за съвместната работа. Дори при силно емоционални или екстремни условия човек трябва да е сериозен към живота и живота на хората около себе си. Затова сме ние от Drink and Drive.

Drink and Drive Ви благодарим

Drink and Drive Ви благодарим за гласуваното доверие и постоянството. Благодарим Ви за трезвата мисъл и проявената сериозност към човешкия живот.