Zavedenia Drink and Drive Ви благодари

0 Comments

Zavedenia Drink and Drive благодари на всички свои клиенти и партньори за съвместната работа. Дори при силно емоционални или екстремни условия човек трябва да е сериозен към живота и жовота на хората около себе си. Затова сме ние от Drink and Drive.

Благодарим за гласуваното доверие и постоянството. Благодарим Ви за трезвата мисъл и проявената сериозност към човешкия живот.