0 Comments

Закон за движение по пътищата

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие в движението по тези пътища, изискванията за правоспособност на водачите на пътните превозни средства, правата и задълженията на участниците в движението и на съответните служби и длъжностни лица, както […]

0 Comments

Хора и коли

Тя с колата е преживяла ужасна нощ, затова ще се погрижа за нея. Довиждане. Аз държа ли се като дете? -Не, не. Разбира се, че не. Избухвам ли? Шофирам ли пиана? -Не, не… Изпий този билков чай с мед а ако го разлееш, ще го почистя. Свържи се с Ерлинг, преди да си е тръгнал. […]